Nacházíte se: Meteor nové bydlení > financování

Postup prodeje a možnosti financování

1. Rezervační smlouva

Prvním krokem bude rezervace ze strany zájemce v realitní kanceláři, kdy bude se zájemcem o konkrétní bytovou jednotku sepsána smlouva o rezervaci, na základě které zájemce složí rezervační zálohu ve výši 150.000,- Kč až 200.000,- Kč v závoslosti na velikosti vybrané bytové jednotky a její prodejní ceně. Následně se tato záloha využije jako první splátka na kupní cenu při podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, případně při podpisu Kupní smlouvy, a to v závislosti na platebních možnostech zájemce a aktuálním stavu projektu. Kupní cena, která je uvedena u každého bytu, je konečná a obsahuje DPH, platbu daně z nabytí nemovitých věcí, provizi realitní kanceláře, právní služby a veškeré poplatky s převodem bytové jednotky na zájemce související. 

2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Tato varianta bude použita pro případ, kdy si klient vybere bytovou jednotku v nově vznikajícím bytovém domě ve IV. etapě.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude obsahovat platební kalendář (několik variant) dle požadavků zájemce.

Po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kde bude první splátkou již složená rezervační záloha, která byla složena klientem při podpisu rezervační smlouvy, se stanoví za jakých podmínek bude kupní cena doplacena. Zbylá část kupní ceny bude uhrazena v několika částech dle vývoje výstavby. Po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena část kupní ceny ve výši 10-30% z kupní ceny, a to včetně složené zálohy.

V případě financování kupní ceny hypotečním úvěrem je možné navrhnout individuální postup financování a ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní se přesně stanoví, kdy a za jakých podmínek proběhne platba ze strany zájemce.

3. Smlouva kupní

Kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci a nejpozději do 30 dnů od podpisu Kupní smlouvy klient uhradí zbylou část kupní ceny, která bude odpovídat předem dohodnuté částce ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní, případně ve smlouvě o rezervaci.

4. Hypoteční úvěrový servis

Vyřízení hypotečního úvěru pro klienty zajistíme zdarma. Máme zajímavé nabídky pro tento projekt, případné financování prostřednictvím úvěru bude vyřízeno námi, a to za spolupráce s bankou, která bude klientovi nejvíce vyhovovat a nabídne nejlepší podmínky. Veškerou agendu povedeme s bankou za účasti klientů, zajistíme vše od počátku až do schválení úvěru, abychom měli možnost na vše dohlédnout a mohli s bankou na individuálních případech samostatně spolupracovat. Budeme klientům nabízet komplexní právní i finanční servis, což bude pro celý projekt jistě výhodnější a jednodušší.